Hepatitt E - årsaker og symptomer

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Den hepatitt E-virus har noen likheter med hepatitt C-virus som en positiv tråd-RNA, ribonukleinsyre, virus som vil synes å være som et unikt middel, og kan ikke bli katalogisert som tilhører en type virus familien på tross av sine fellestrekk med den Calicivirus familien. Hepatitt E virus ble plassert i en egen familie kalt hepatitt E-live virus ved den internasjonale komiteen av Taksonomi av virus og sin analyse viste at denne typen virus vil utvikle en genetisk distinkt gruppe som vil være skapet til rubellavirus deretter til caliciviridae familiemedlemmer.

agent, familie, hepatitt, infeksjon, medisinsk, tid, type, virus