Panic Disorder - Behandling

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Heldigvis, det er behandling og forskning har kommet langt i å utarbeide en rekke behandlinger som vil omfatte flere effektive medisinske behandlinger, noen fra av psykoterapi og behandlinger som USA vil har godkjent flere stoffer som er ganske effektiv i behandling av en panikklidelse som noradrenalin reopptakshemmere (SSNRI), benzodiazepiner og medisiner knyttet til sin familie, selektive serotonin og serotonin reuptake inhibitor (SSRI).

En liste over medisiner som kan være nyttig i panikk lidelser kan omfatte paroksetin (Paxil), sertralin (Zoloft), duloksetin (Cymbalta), citalopram (Celexa fra SSRI-familien), venlafaksin (Effexor fra SSNRI familien), lorazepam (Ativan) og klonazepam (Klonopin). De mest vanlige kjente stoffet som brukes i behandling av panikkanfall er alprazolam (Xanax), men dens korte virkning kan gjøre en person tar flere doser per dag og kan føre til en avhengighet.

angrep, behandling, behandlinger, effektive, lidelse, panikk, ssnri, SSRI, sykdommer