Angstlidelser - Oversikt

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.
  • Substans-indusert angstlidelse
  • Angst på grunn av en generell medisinsk tilstand
  • Panikklidelse
  • Generalisert angstlidelse
  • Posttraumatisk stresslidelse PTSD
  • Akutt stresslidelse
  • Tvangslidelser OCD
  • Justering uorden med engstelige funksjoner
  • Sosial fobi, i sammenheng med sosial angstlidelse

Spesifikk fobi som vil referere til en enkel fobi som kan omfatte: frykt for katter (ailurophobia), frykt for hunder (cynophobia), frykt for edderkopper (edderkoppfobi), frykt for bier (apiphobia), frykt for slanger (ophidiophobia), eller mange typer miljø frykt som frykt for vann (vannskrekk), av høyder (acrophobia), frykt for tordenvær (astraphobia), frykt for smerte (algophobia), eller for å bli banket (rhabdophobia); situasjonstyper for eksempel flyskrekk (pteromerhaphobia), for lukkede rom, heiser eller noen annen type.

angst, betingelser, frykt, klar, lidelse, lidelser, sykdom, symptomer, type, typer