Syndrom

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.
  • Germinoma
  • Teratom
  • Endodermal sinus tumor
  • Embryonal karsinom og
  • Choriocarcinom

Cellene ansvarlig for forekomsten av germinoma vokse i pineal regionen, hovedsakelig påvirker mediale strukturer i CNS (sentralnervesystemet), i det andre tiåret av livet, utbredt hos menn. Germinoma ble oppkalt på denne måten etter å oppdage overlapping med testikkelnomas. Histopathologically, er det en jevn sammensetning av kjønnsceller og cytoplasma rike på glykogen.

Også lymfocytter er tilstede i tumormassen. Disse svulstene er immune mot placental alkaliske fosfater.

Også i gruppen med bakterie celle svulster, er teratomas også dekket.

Symptomer på intrakranielle svulster er avhengig av alder, tumor plassering og dens natur. Symptomene kan være delt inn i to grupper:

– Symptomer på økt intrakranielt trykk;

– Symptomer på hjerne lesjon, enten ved svulst eller for den tilknyttede cerebral ødem.

Tendensen til å spore det kan føre til tidlig og hyppig forekomst av blokkering av sirkulasjonssystemet. Dette gjør de første symptomer hos et flertall av intrakranielle svulster hos barn å være mer som tegn på ICH stedet for nevrologiske lidelser.

Symptomer på økt intrakranielt trykk

De har vært mye diskutert i ICH syndrom.

germinoma, hodepine, ich, influensa, intrakranielle, oppkast, svulster, symptomer, syndrom, tumor