Symptomer

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Den viktigste behandlingen som viste mest lovende i herding av kronisk hepatitt C er agenten heter pegylert interferon alfa (Pegasys eller PEG-Intron), og det er ofte blandet med et antiviralt legemiddel som heter ribavirin eller Virazole. Etter en konsultasjon med en gastroenterolog eller en leversykdommer (leveren spesialist) kan du både tegne beslutningen om å begynne å ta medisiner for behandling i bekjempelse av hepatitt C-viruset. Denne beslutningen vil være utelukkende basert på resultatene for de lever fungerende prøver som vil bli gjort for hånden, på leverbiopsi eller test for HCV, på generell medisinsk tilstand og på personens alder.

Det finnes en rekke medisinske tilstander som vil være til hinder for bruk av interferon som depresjon eller visse andre psykiske og nevrologiske lidelser, autoimmune sykdommer som systemisk lupus eyhematosus, rheumatoid artritt eller psoriasis, aktiv alkohol eller narkotika misbruk, cirrhose som har alvorlige symptomer som wasting , gulsott, væskeretensjon som vil føre til hevelse eller psykiske forstyrrelser og en lav blodhemoglobinnivå, andre ellers kjenner som anemi og lav blodlegemer.

behandling, hepatitt, interferon, lever, medisinsk, ribavirin, symptomer, tid, virus