Effekter og typer av kjernefysisk stråling

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Radioaktiv stråling har en kort bølge med høy energi, og bare en partikkel vil være nok til å skade eller ødelegge celle således er det et stort behov for å hindre stråling fra en hvilken som helst form, idet det også tas hensyn til de katastrofale skader som fant sted i ut historie.

Den internasjonale kommisjonen for strålevern har begitt seg ut på et system av sikkerhetsstandarder og grensene ble stråling vil få lov til å lage en generell sum av tre faktorer som vil påvirke virkningen at en kjernefysisk stråling vil ha: nærhet av strålingskilden, den totale strålingen som er forurenset, og lengden på tids offeret er blitt utsatt for.

Disse tre faktorer kan fastsette høyrisiko virkningen at slike kjernefysisk stråling vil ha på det menneskelige legeme, dividere fare for eksponering til høy stråling som vil føre til en direkte effekt, og på samme tid en synlig ene og langvarig stråling som vil utløse mange langsiktige effekter, sistnevnte en er like farlig som den første.

effekter, eksponering, energi, forfall, generelt, høy, human, kjernekraft, nucleus, stråling