Diabetisk ketoacidose

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Årsaken til ketoacidose er det store, vedvarende blodglukose (større mengde av glukose i blodet enn normalt). Hvis ketoacidose ikke er diagnostisert i tid og utvikle seg, kan det være noen alvorlige symptomer som mental forvirring, slapphet og selv koma og bevisstløshet med exitus (cetoacidizica koma død). Diabetisk ketoacidose er en medisinsk livstruende nødsituasjon.

De forekommer hyppigst blant folk med høy insulinmangel (for det meste med type 1 diabetes), som kan ha veldig høyt blodsukker. Diabetisk ketoacidose kan være forårsaket av feil eller utilstrekkelig tilførsel av insulin, men kan utløses av andre faktorer som interkurrente infeksjoner (f.eks luft virosis), noen medisinske tilstander, fysisk og følelsesmessig stress, alvorlig dehydrering eller en kombinasjon av disse faktorene.

blod, diabetes, diabetiske sykdommer, energi, glukose, høy, insulin, ketoacidose, symptomer