Leptomeningeal karsinomatose

Dette er en forbedret automatisk oversettelse denne artikkelen.

Kreft vanligvis metastaserer til Meninx via blodet. Alternativt overflate lokalisert parenkymatøs metastaser sende cellene direkte i subaraknoidalrommet. Visse svulster, inkludert kutan plateepitelkarsinom og viss non-Hodgkin lymfom, har en predisposisjon for å utvikle langs de perifere nerver og kan infiltrere Meninx på denne måten.

Leptomeningeal kliniske tegn på metastaser er til stede i 8% av pasienter med metastatisk solide svulster; obduksjon er til stede i 19 prosent. Blant solide tumorer, adeno-karsinom av brystkreft og lungekreft og melanom er oftest ansvarlig for leptomeningeal metastaser. At en fjerdedel av pasientene, er systemisk kreft under kontroll, kan så effektiv skade kontroll forbedre kvaliteten og levetiden.

Kliniske hendelser

Leptomeningeal metastaser har tegn og symptomer på flere nivåer i nervesystemet, ofte innenfor kjente systemiske kreftformer. Hydrocephalus, encefalopati eller fokale nevrologiske skader kan være til stede. Involvering av hjernenerver, spinalnerverøtter eller ryggmargen kan bety kompresjon, ved å utvikle Meninx sykdom. Nevrologiske tegn er utenfor typiske symptomer som har blitt beskrevet av pasienter.

intratekal, kreft, leptomeningeal, leptomeninx, meningeal, Meninx, metastaser, pasienter, svulster, tumor